Bartosz Hernacki Prawnik

Oferta

 
Dla
Klientów Indywidualnych

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych w szerokim spektrum spraw.


Dla
Podmiotów Gospodarczych

Usługi dedykowane przedsiębiorcom polskim i zagranicznym, w szczególności spółkom prawa handlowego.